Analityka i integracja

Audyt procesów sprzedażowych i biznesowych

Podstawą funkcjonowania każdego biznesu jest generowanie zysków, dlatego tak istotne jest pełne wykorzystywanie potencjału i dostępnych zasobów.

Dla osiągnięcia tego celu konieczna jest dokładna analiza procesów funkcjonujących w firmie, a także ocena trafności strategii biznesowej. Spojrzenie na te zagadnienia zewnętrznych ekspertów, nie działających w ramach organizacji, pozwoli ocenić te obszary obiektywnie, świeżym spojrzeniem, bez przywiązania do konkretnych rozwiązań i metod. Dzięki temu możemy odnaleźć obszary hamujące rozwój firmy ale również nowe potencjały stanowiące szansę rozwoju.

Rekomendujemy rozwiązania, które możemy określić jako najlepsze dla firmy w danych warunkach biznesowych, wypracowujemy zamierzone cele wspólnie poprzez aktywną współpracę i wzgląd na panujące realia i zasoby w Twoim biznesie.

Integracja i synchronizacja różnych źródeł danych

By precyzyjnie móc analizować zjawiska biznesowe i działać efektywnie, niezbędne są przetworzone i kompletne dane. Zwykle gromadzone są w różnych miejscach i w
różnej formie. Naszym celem jest doprowadzenie ich do postaci uporządkowanej, która może służyć jako podstawa do wykonywania wszelkich analiz, a w konsekwencji wnioskowania.

Hurtownie danych

Realizujemy od podstaw hurtownie danych. Każdy projekt jest odmienny tak jak różne potrzeby musi zaspakajać hurtownia danych w każdej firmie. Projekt rozpoczyna się gruntowną analizą zarówno potrzeb jak i źródeł informacji, stanowiących podstawę zasilania hurtowni.