Bazy danych

Audyt danych i procesów bazodanowych

Weryfikujemy dotychczasowe metody i narzędzia wykorzystywane w codziennym przetwarzaniu danych, oceniamy ich skuteczność oraz opracowujemy i realizujemy plan działań, który pozwoli Ci efektywniej korzystać z posiadanych zasobów.

Standaryzacja zapisu danych i deduplikacja

Standaryzacja i deduplikacja stanowią podstawę wszelkich działań marketingowych. Dlaczego?

Wyobraź sobie sytuację, że chcesz przetworzyć dane i zrobić potrzebne analizy w oparciu o kilka plików i zróżnicowany zapis danych klientów. Zajmie to dużo czasu i pochłonie wiele energii a wyniki mogą być i tak niepełne.

Porządkujemy dane i łączymy je w jeden zbiór o jednorodnym formacie poprzez m.in.

  • słownikowanie,
  • walidację danych (dane teleadresowe, dane osobowe, adresy email)
  • deduplikację (usunięcie duplikatów).

Dzięki tym działaniom:

  • podniesiesz skuteczność prowadzonych działań sprzedażowych i obniżysz ich koszt
  • skrócisz czas przygotowania akcji sprzedażowych
  • obniżysz koszty infrastruktury technicznej.
Segmentacja i profilowanie

Segmentacja i profilowanie zbiorów to kolejny etap prac z bazą. Pozwala na precyzyjne dostosowanie komunikatów do potrzeb i zainteresowań odbiorców tym samym podnosząc konwersję prowadzonych działań.

Segmentacje, które można wprowadzić odnoszą się do obszarów:

  • Demograficzno-społecznych i behawioralnych – analiza regionalna, potencjał versus nasycenie, reakcje klientów na ofertę, motywacje zakupowe klientów, statusu aktywności w sklepie internetowym. Przykładem segmentacji może być podział klientów na: nowych, sporadycznie kupujących, aktywnych, lojalnych. Segmentacja taka może służyć automatyzacji procesu ofertowania, komunikacji z klientem.
  • Produktowych – odniesienie do produktów, ich wartości, sezonowości, grup asortymentowych
  • Finansowych – wartość klienta w czasie, zachowania zakupowe, systemy scoringowe klientów (przykładem takiej segmentacji jest segmentacja RFM (Recency, Frequency, Monetary).
Budowanie baz danych

W ramach usługi opracujemy i zrealizujemy plan działań w celu zbudowania bazy klientów.

Outsourcing zarządzania bazami danych

Jeżeli chcesz podnieść efektywność pracy z bazami, zwolnić własne zasoby do innych celów lub obniżyć koszty operacyjne, zachęcamy do powierzenia nam baz w zakresie zarządzania i czuwania nad ich jakością.