Podstawowym narzędziem do kontrolowania procesów biznesowych są raporty. Raporty pozwalają nie tylko na wizualizację różnych miar liczbowych jak np. dane finansowe, ale również na analizy klientów, produktów, zasobów firmy czy procesów biznesowych. W oparciu o takie informacje można świadomie i skutecznie optymalizować procesy oraz personalizować komunikację marketingową.

Głównym założeniem proponowanych przez nas systemów raportowych jest w pełni bezobsługowe działanie w oparciu o automatyczną synchronizację i pobieranie danych z różnych systemów źródłowych. Mówiąc krótko:

  1. określasz problem biznesowy, który chcesz rozwiązać,
  2. my opracowujemy dane, które obrazują dany problem,
  3. wraz z użytkownikami końcowymi określamy wzór i układ raportu oraz pożądany format wynikowy (np.xls, pdf),
  4. a w ostatnim kroku częstotliwość ich generowania i bezpośrednich odbiorców raportów.

Zawsze projektujemy raporty w oparciu o analizę oczekiwań, architekturę baz danych oraz infrastrukturę informatyczną. Dzięki temu wdrażamy wyłącznie rozwiązania praktyczne i ekonomiczne dla Twojej firmy.

W zależności od potrzeb oferujemy implementację jednego z systemów typu open source lub narzędzi Microsoft Business Analytics.

Przykładowe propozycje raportów

  • Raporty sprzedażowe, rentowności kampanii, produktów
  • Raporty obrazujące przebieg procesów biznesowych
  • Raporty segmentacyjne, klientów
  • Penetracji grup docelowych w ramach akcji marketingowych, potencjał baz danych.